100 bin kişi
hayatını kaybetti.

1 Milyar dolarlık Maddi kayıp

Yıllara Göre Tüketim

Yıl Adet Tutar
2015 2,1 milyar kutu 18.08 milyar ₺
2020 2.27 milyar kutu 50.39 milyar ₺
Image
 • Yavaş Metabolizörler (YM)
 • Orta Hızlı Metabolizörler (OM)
 • Normal Metabolizörler (NM)
 • Çok (Ultra) Hızlı Metabolizörler (UM)
Farmakogenetik (PGx)

Doğru Dozda Doğru İlaç Seçimi

Dozajları ağırlık ve yaşa göre belirlemeye yönelik mevcut yöntemler, kişinin genetiğine dayalı dozajlarla değişecek; vücudun ilaca nasıl bir tepki verdiğini ve ilacı metabolize etmek için geçen süre ön plana çıkacaktır. Bu, tedavinin verimliliğini en üst düzeye çıkararak yüksek doz veya yan etki olasılığını azaltacaktır.

CYP450 enzimlerinin ekspresyonu ve işlevinde geniş bireysel farklılıklar mevcuttur. Araştırmalar, bu enzimlerdeki genetik varyasyonun veya polimorfizmin, değişken ilaç yanıtının en önemli nedenlerinden biri olduğunu göstermektedir.

CYP450 enzim sistemi ilaç metabolizmasını etkileyen en önemli sistemdir.

Belirli bir CYP450 enziminin metabolik aktivitesi, zayıf, orta, kapsamlı veya ultra hızlı olarak kategorize edilebilir. Bazı insanlar ilaçları normal metabolize ediciler olarak kabul edilir, diğerleri orta dereceli metabolizörler, yine de diğerleri zayıf metabolizörlerdir (ilaçtan hiçbir klinik etki görmezler) ve bazıları ultra hızlı metabolizörlerdir (toksik ilaç etkileri yaşarlar).
Doğru İlaç Kullanımı

İlaçların Yan Etkileri Temel Bir Halk Sağlığı Problemidir!

Farmakogenetik olumsuz ilaç yanıtlarından yola çıkarak bireylerdeki genetik farklılığın ilaçlara olan farklı yanıtları üzerinde çalışır, yani genler ile ilaçların etkileşimlerini inceleyerek bir ilaca doğru yanıt verenler ile vermeyen bireylerin belirlenmesinde yardımcı olur. Amaç bireyin genetik yapısı ile taşıdığı hastalığın tedavisinde kullanılabilecek ilaçların karşılaştırılması ve bireyin genetik yapısına göre en etkili ve yan etkisi en az olan ilacın “Doğru Dozda Doğru İlaç Kullanımıdır.”

Image

01

Kapsamlı
Farmakogenetik Rapor

Kapsamlı bir Farmakogenetik Raporda sizlere ilaç tedavisi için bir DNA profili sağlayabiliriz.

02

Farmakogenetik rapor neyi inceler?

Farmakogenetik Raporumuz, açık semboller ve açıklamalarla belirtilen her bir durum için riskleri belirtir.

03

Hangi ilaç kategorileri
test edilir?

Farmakogenetik Raporumuz, size tüm önemli alanlarda ayrıntılı test ayrıntıları sağlayacaktır.

04

Farmakogenetik Raporu kimler kullanabilir?

Raporda sunulan bilgiler genel eğitim sağlığı bilgisi olarak kullanılmalıdır.

Image
 • Bireye özgü ilaç tedavisi
 • Sağlık maliyetlerinin azaltılması
 • Advers ilaç etkilerinin(yan etki) %80 azaltılması
Farmakogenetik (PGx)

GtF Farmakogenetik Test

Bir toplumda bireylerin %85’inden fazlası ilaç metabolizması sitokrom P450 enzimleri için (CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4 ve CYP3A5) önemli genetik varyasyonlara sahiptir. 10 Gen, 250 etken madde ve 1250 ilacın etkileşimleri sonucunda bireyin farmakogenetik kimliği oluşturularak, ömür boyu geçerli ilaç kullanım kılavuzu belirlenir. Bireydeki genetik değişiklikler, aynı değişikliği taşıma riski yüksek olan diğer aile fertlerinde de yol gösterici olabilir. Hekimler, kişinin ilaç kullanım kılavuzuna güncel olarak GEN ID ve portal aracılığıyla ulaşabilecektir.

İlaç Seçimi

Metabolizörler

Yavaş Metabolizörler (YM)

 • • Enzim Düzeyi Düşük veya Hiç Yok
 • • Metabolizörler Yavaş veya Yok
 • • Önemli İstenmeyen Toksisile Problemleri
 • • YM’lerde düşük dozaj

Orta Hızlı Metabolizörler (OM)

 • • Azalmış Enzim Aktivitesi
 • • Standart İlaç Dozuna İyi Yanıt
 • • Herapötik Penceresi dar ve
 • • Ön-İlaç Doz Ayarlaması Gerekli

Normal Metabolizörler (NM)

 • • Yaygın Gen Tipi
 • • Enzim Düzeyi Normal
 • • Standart İlaç Dozuna İyi Yanıt

Çok (Ultra) Hızlı Metabolizörler (UM)

 • • Çok Hızlı Metabolizasyon - Direnç gelişimi
 • • Optimum Etki Hızlı Metabolizörlere göre az
 • • Hızlı Metabolizörlere göre daha yüksek dozaj
Image

Bakılan Genler

Gene Genotype Phenotype Alleles Tested
COMT Val158Met A/A Low COMT Activity Val158Met
CYP1A2 *1A/*1F Normal Metabolizer - Higher Inducibility *1C, *1D, *1E, *1F, *1J, *1K, *1L, *1V, *1W
CYP2C19 *1/*2 Intermediate Metabolizer *2, *3, *4A, *4B, *5, *6, *7, *8, *9, *10, *17
CYP2C9 *1/*2 Intermediate Metabolizer *2, *3, *4, *5, *6, *11
CYP2D6 *1/*1 Normal Metabolizer "*2, *3, *4, *4M, *6, *7, *8, *9, *10, *12, *114, *14, *17, *29, *41, *5 (gene deletion), XN (gene duplication)"
CYP3A4 *1/*1 Normal Metabolizer *2, *3, *12, *17, *22
CYP3A5 *3/*3 Poor Metabolizer *2, *3, *6, *7, *8, *9
MTHFR c.665C>T GG Normal MTHFR Activity c.1286A>C, c.665C>T
SLCO1B1 521T>C T/C Decreased Function 521T>C
VKORC1 -1639G>A G/A Intermediate Warfarin Sensitivity -1639G>A

Lifestyle Testleri

Aşağıda Lifestyle Testlerimizle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Nutrigenomik araştırmaları, bireye özgü hazırlanmış beslenme önerileri ve yaşam şekli değişikliklerinin çeşitli hastalık riskleriyle ilişkili gen ekspresyonları üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır ve bu alanlarda erken teşhis ve tedavi her aşamada çok önemlidir.

DNA Health testlerinde analiz edilen genetik varyasyonlar osteoporoz, kanser, nöral tüp defektleri, kardiyovasküler, hastalıklar ve diyabet gibi çeşitli kronik hastalıklarla ilişkilidir.

DNA Health analiz ettiği genlerin ilgilendiği alanlar aşağıdaki gibidir;

 • Kolesterol metabolizması
 • Kemik sağlığı
 • Metilasyon
 • Enflamasyon
 • Oksidatifstres
 • İnsülin direnci
 • Gıda duyarlılıkları; laktoz, kafein ve tuz alımı
 • Detoksifikasyon becerisi

DNA Health testinin kazanımları

 • Beslenme danışmanlığı ve kronik hastalıkların temel bilgilerin sağlanması.
 • Basit grafikler ila kişiye sade bir anlatım sunar.
 • Bilimsel çalışmalara dayalı ve eyleme geçirilebilen genetik varyasyonları araştırır.

DNA Diet genetik analizlere dayanarak bireye özgü rehberlik sunar.

Günümüzde bazı genlerin vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksi ile ilişkileri olduğu ve genetik tarama testinde kullanımı için gerekli tüm kriterleri karşıladığı bilinmektedir. Son klinik veriler ve bilimsel çalışmaların gösterdiği üzere bu analizler sonucu önerilen ve uygulanan beslenme planları orta ve uzun vadede vücut kitle endeksini azaltıp, glukoz seviyelerinde iyileşmeler sağlamıştır. Testi yaptıranların gözlemlerine göre, genetiğe dayalı diyet önerileri genel diyet tavsiyelerine göre daha anlaşılır, daha kullanışlı ve daha uygulanır bulunmaktadır. DNA Diyet, uygulayıcıya genetik sonuçlara dayanarak kişiselleştirilmiş diyet ve yaşam tarzı önerileri verilmesini sağlamaktadır.

DNA diet testi, aşağıdaki diyet planlarından hangisinin bireyler için daha uygun olduğunu göstermektedir:

 • Düşük karbonhidrat diyeti
 • Düşük yağ diyeti
 • Akdeniz diyet

DNA Diet aşağıdaki alanlarda kişiye özgü genetik rehberlik yapar:

 • Obezite riski ve şişmanlık
 • Kolayca kilo verme veya kilo alma yeteneği
 • Egzersiz potansiyeli
 • Yağın mobilizasyonu
 • Yağların emilimi ve metabolizması
 • Metabolik oranlar
 • Karbonhidrat duyarlılığı

DNA Sport testleri atletik performans-dayanıklılık ya da güç- ile ilişkili genetik varyasyonların yanı sıra yaralanma ve iyileşme/toparlanma süreçlerini etkileyen değişkenleri de analiz eder. Sonuçlar, bireylerin egzersizlere verecekleri potansiyel yanıtları inceler ve optimal faydayı sağlayacak antrenman seçimleri konusunda rehberlik yapar. Bunun yanı sıra her iki antreman arası nasıl bir dinlenme süreci planlaması gerektiğine dair öneriler sunar.

Test, elit performans sporcuları kadar fitnes potansiyelini geliştirmek ve belli bir kondisyona ulaşmak isteyen bireyler için de tavsiye edilir.

DNA Sport aşağıdaki alanlarda genetik analiz sunar:

 • Enflamasyon ve oksidatifstres
 • Yumuşak dokuların yapısal bütünlüğü
 • Kan akışı: kan basıncı ve oksijenasyon
 • Kardiyopulmoner kapasite
 • Egzersiz sırasında oluşan enerji
 • Egzersiz sırasında kullanılan enerji
 • Kafein metabolizması
 • Kas lifi tipi ve kemik kompozisyonu
 • Dayanıklılık / aerobik kapasite
 • Güç / güç potansiyeli

Östrojen metabolizmasını geliştirmek endometriosis, adet öncesi sendromlar ve uterin fibroid tümörler gibi östrojen Kaynaklı hassasiyetleri olan kadınlar için önem arz eder. Meme kanserinin % 80'inin aile öyküsü olmayan kadınlarda meydana geldiğini biliyor musunuz? Araştırmalar, östrojene maruz kalma süresinin artmasının meme kanseri gelişiminde güçlü bir risk faktörü olduğunu göstermiştir.

Östrojenin nasıl metabolize edildiğine etkisi olduğu gösterilen gen varyantlarını analiz eden DNA Oestrogen testleri bireylerin meme kanseri gelişme riskini yönetmelerine rehberlik eder.

DNA Oestrogen aşağıdaki alanlarda genetik analiz sunar:

 • Faz 1 detoksifikasyon
 • Faz 2 detoksifikasyon
 • Oksidatif stres
 • HRT, Oral kontraseptifler, biyo-özdeş takviyeler ve in vitro fertilizasyon ile ilişkili kişisel risk faktörleri
 • Risk altındaki bireyler için risk yönetim stratejileri.

DNA skin, yaşlanmanın görünür etkilerini DNA yapınıza uygun müdahaleler ile azaltmayı ve yavaşlatmayı amaçlar. Genlerimizi değiştiremeyiz ancak yaşam şeklimize müdahale edebiliriz. DNA Skin'de analiz edilen tüm genetik varyantlar kişiye özel genler ve veriler ile değerlendirilir.

DNA Skin testinin sonuçlarına göre hazırlanan yaşam tarzı, beslenme, nutrasötik ve kozmesötik öneriler, cilt bakımı ve cilt sağlığının iyileştirilmesi ve yaşlanmanın gözle görülür belirtilerinin azaltılması için bireye rehber olur.

The DNA Skin aşağıdaki alanlarda genetik analiz sunar:

 • Güneşe duyarlılık ve pigmentasyon
 • Cildin sıkılığı ve elastikiyetine bağlı kollajen oluşumunun ve parçalanmasının regülasyonu
 • Güneş hasarı, koruma ve onarım mekanizmaları
 • Oksidatif strese karşı koruma
 • Genel cilt hassasiyeti hakkında fikir veren, detoksifikasyon ve enflamasyon

Mental hastalıkların gelişim riskine katkıda bulunan temel biyolojik süreçlerde yer alan genetik varyasyonlar, hastalığın önlenmesi, teşhisi ve tedavisi hakkında çeşitli fikirler verebilir.

Bireyin genotip bilgisi birçok alanda yol gösterici olarak mental rahatsızlıkları bulunan kisiler veya risk altında olan bireyler için en uygun tedavi stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olacaktır. DNA Mind testi bu alanda önemi kanıtlanmış 30 geni incelemektedir.

DNA Mind aşağıdaki alanlarda genetik analiz sunar:

 • Nörodejeneratif hastalıklar - hafif zihinsel gerileme ve geç başlangıçlı Alzheimerhastalığı
 • Duygudurum bozuklukları - Depresyon, bipolar bozukluk, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu
 • Bağımlılık Yapıcı Davranışlar - Alkol, nikotin, esrar & opioid türevi madde bağımlılığı riski, esrar kullanımına dayalı psikoz yanıtı, yeme bozuklukları(aşırı yeme), adrenalin arayan / risk alma davranışı

DNA Mind Testine dahil edilen genler, aşağıdaki biyolojik alanlarla ilişkilidir:

 • Lipid metabolizması
 • Enflamasyon
 • Metilasyon
 • Nörotrofik, dopaminerjik ve serotonerjikyolaklar
 • Endo-kanabinoid yolak
 • Hücre-sinyalizasyon

Her Türlü Soruda Güler Yüzlü Resepsiyon Personelimizle İletişime Geçin

İletişim

Bizimle İletişime Geçin.

Bizi Arayın +90 541 762 52 40
Bize Mail Atın info@baugentofuture.com